Regulamin

REGULAMIN UŻYTKOWANIA
DOMKÓW LETNISKOWYCH
SOLAR 

 

 1. Goście przebywający  w domkach letniskowych na terenie ośrodka , proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.
 2. Do korzystania z domków letniskowych uprawnione są jedynie osoby wskazane przy  rejestracji. Przy meldunku należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
 3. Doba wypoczynkowa rozpoczyna się od godz. 14:00  w dniu przyjazdu, a kończy się o godz. 10:00 w dniu wyjazdu.
 4. Należność jest płatna za cały okres pobytu z góry, z chwilą przybycia  na  O.W. ( w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku).
 5. Domki są przekazywane gościom w użytkowanie i odbierane  przy wyjeździe przez pracownika O.W. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie  godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku przez pracownika O.W.
 6. Prosimy o sprawdzenie faktycznego stanu wyposażenia domku z listą wyposażenia znajdującą się poniżej. W przypadku stwierdzenia ewentualnych różnic, należy ten fakt zgłosić w recepcji w ciągu pierwszej godziny pobytu.
 7. W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/mienia O.W. prosimy gości o poinformowanie pracownika, celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona wg cennika ośrodka lub kosztów naprawy i musi być uregulowana  najpóźniej w dniu wyjazdu.
 8. W związku z ponoszeniem przez rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, kierownictwo O.W. zwraca się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.
 9. Na O.W. obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 6:00.
 10. Za rzeczy pozostawione w domkach ośrodek nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi  w momencie opuszczania domku.
 11. W naszym ośrodku nie akceptujemy zwierząt. W przypadku przyjazdu ze zwierzęciem obowiązuje kara w wysokośi 40zł za dobę.
 12. Wynajmujący domki letniskowe mogą parkować swoje samochody na parkingu. Osoby nie wskazane podczas rejestracji nie mogą parkować pojazdów na parkingu. Parking przy terenie O.W. jest parkingiem niestrzeżonym, ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów  lub mienia w nich pozostawionego.
 13. W przypadku uwag i zastrzeżeń dotyczących poziomu usług, funkcjonowania urządzeń i wyposażenia ośrodka, czystości i porządku, gość proszony jest o poinformowanie o tym kierownika O.W. i żądania podjęcia środków zaradczych.
 14. W domkach obowiązuje  całkowity zakaz palenia papierosów.
 15. Nie należy wyrzucać niespalonego węgla drzewnego z grilla do śmietnika. Odpady te należy wyrzucać do pojemników metalowych specjalnie do tego przygotowanych i znajdujących się na terenie O.W. 
 16. Ze względu na drewnianą konstrukcję domków należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru ( aneks kuchenny), nie użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych lub  innych mogących powodować zagrożenie pożarowe.
 17. Prosimy o zorientowanie się, w którym miejscu w pobliżu znajdują się gaśnice p.poż i jak się je użytkuje.
 18. Kierownictwo ośrodka zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia terenu O.W. przez gości, nie przestrzegających Regulaminu – szczególnie zakłócających w rażący sposób wypoczynek innym gościom ośrodka.
 19. Goście osób najmujących domki letniskowe proszeni są o opuszczenia ośrodka do godziny 22:00.
 20. Na terenie O.W. obowiązuje selektywna zbiórka odpadów. W tym celu prosi się o prowadzenie segregacji  odpadów w worki : papier, tektura - worki niebieskie, plastik i metale - worki żółte, szkło -  worki  zielone.
 21. Za dewastację domków, nieuprawnione użycie gaśnic i wynikłe z tego skutki ( konieczność wymiany wyposażenia, dodatkowe prace obsługi) użytkownicy domków będą obciążeni dodatkowymi opłatami.
 22. W  sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowane  mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.
 23. Uciążliwe zakłócenia spokoju należy zgłaszać kierownictwu O.W. tel. 602 129 717 - Krzysztof , 606 695 712 - Rafał .
 24. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 26 czerwca 2019r.
 
 
 
                                                                                Życzymy przyjemnego wypoczynku
                                                                                Kierownictwo O.W. „SOLAR”.